Miejsca obrad

Sala konferencyjna Instytutu Informatyki UMCS, sala nr 217, II piętro (nowy gmach Informatyki), pl. M. Curie-Skłodowskiej

Reklamy