Program

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 28-29 listopada 2013

28.11.2013 (czwartek)

sala konferencyjna Instytutu Informatyki UMCS, sala nr 217, II piętro (nowy gmach Informatyki), pl. M. Curie-Skłodowskiej

10.00 – 10.15 POWITANIE

10.15 – 10.45 Jacek Paśniczek (UMCS), Dwa pojęcia przedmiotu intencjonalnego

10.45 – 11.15 Arkadiusz Gut (KUL), „Nieprzezroczystość” reprezentacji mentalnych – badania nad dziecięcą teorią umysłu

11.15 – 11.45 Andrzej Klawiter (UAM), Percepcja słuchowa przedmiotów naturalnych a percepcja mowy

11.45 – 12.10 DYSKUSJA

12.10 – 12.25 PRZERWA

12.25 – 12.45 Marcin Miłkowski (IFiS PAN), Mechanizmy reprezentacyjne i abstrakcje

12.45 – 13.05 Marek Nieznański, Michał Obidziński, Emilia Zyskowska (UKSW), Znaczenie dostępności ogólnych zasobów poznawczych oraz specyficznych procesów wykonawczych dla skuteczności łączenia zapamiętywanych informacji z kontekstem

13.05 – 13.25 Artur Koterski (UMCS), Statystyka wizualna według Metody Wiedeńskiej

13.25 – 13.40 DYSKUSJA

13.40 – 15.00 PRZERWA

15.00 – 16.00 Dyskusja panelowa: Kognitywistyka w Polsce – doświadczenie i perspektywy

16.00 – 16.10 PRZERWA

Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

29.11.2013 (piątek)

sala konferencyjna Instytutu Informatyki UMCS, sala nr 217 II piętro (nowy gmach Informatyki), pl. M. Curie-Skłodowskiej

9.30 – 9.50 Piotr Giza (UMCS), Umysły i maszyny w odkryciu naukowym

9.50 – 10.10 Dariusz Kalociński (UW), Poznawalność pewnych własności języków w kontekście algorytmicznej wyuczalności

10.10 – 10. 30 Michał Tomasz Godziszewski (UW), Algorytmiczna wyuczalność jako model obliczeniowych kompetencji arytmetycznych

10.30 – 10.45 DYSKUSJA

10.45 – 11.05 Krystyna Bielecka (UW), Wyjaśnienie zachowania żaby za pomocą reprezentacji

11.05 – 11.25 Adriana Schetz (USz), Udział móżdżku w procesach poznawczo-emocjonalnych

11.25 – 11.45 Barbara Trybulec (UMCS), Fenomenologia a kognitywistyka – problemy i perspektywy

11.45 – 12.00 DYSKUSJA

12.00 – 12.10 PRZERWA

12.10 – 13.00 Dyskusja panelowa: Kognitywistyka a filozofia

Robert Poczobut (UwB), Filozofia a kognitywistyka – referat wprowadzający

Józef Bremer (WSF-P, UJ), Filozofia a kognitywistykagłos w dyskusji

Marek Hetmański (UMCS), Filozofia a kognitywistyka – głos w dyskusji

13.00 – 13.30 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

Reklamy